Platforma MVRO

Kódex

Čo je Kódex používania obrazového materiálu a podávania správ

Bez ohľadu na to, že subsaharskú Afriku tvorí vyše 30 rôznych krajín s rôznou hospodárskou úrovňou - keď sa povie Afrika, väčšina ľudí si hneď predstaví hladujúce deti. Aj to je dôsledok stereotypného podávania správ a obrazového materiálu pri zobrazovaní situácie v rozvojových krajinách.

Mimovládne organizácie, ktoré pracujú v oblasti humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce si problém vytvárania stereotypov uvedomujú. Aj preto sa rozhodli prijať „Kódex používania obrazov a podávania správ“, ktorého cieľom okrem iného je vyhnúť sa stereotypom pri používaní fotografií a informovaní verejnosti o svojich projektoch a situácii v rozvojových krajinách. Pripomína tiež princíp rešpektovania ľudskej dôstojnosti pri zobrazovaní chudoby.

Kódex používania obrazov a podávania správ zostavili mimovládne organizácie, ktoré pracujú v oblasti humanitárnej pomoci, rozvoja a rozvojového vzdelávania združené v Európskej konfederácii mimovládnych rozvojových a humanitárnych organizácií CONCORD v roku 2006.

Od roku 2010 sa ku Kódexu pripojila aj Platforma mimovládnych rozvojových organizácií na Slovensku. Platforma MVRO vyzvala svojich členov, ale aj ďalšie organizácie, ako aj médiá a svojich partnerov, aby sa ku Kódexu tiež prihlásili. Aj fotografie z rozvojových krajín by mali rešpektovať základné ľudské práva a nemali byť sa zneužívať.

Sekretariát Platformy MVRO

Platforma MVRO © 2012 Všetky práva vyhradené.

Hore Desktop verzia