Platforma MVRO

Zapojte sa

AK POMÁHATE NÁM, POMÔŽETE TÝM ČO POMÁHAJÚ

Staňte sa aj Vy súčasťou spoločenstva, ktoré prejavuje solidaritu a súcit s trpiacimi ľuďmi a pomôžte obhajovať základné hodnoty ako je sociálna spravodlivosť, rovnoprávnosť, rešpektovanie ľudských práv a šírenie demokracie.

PREČO byť darcom?

Váš dar pomôže aktívnym jednotlivcom, ktorí sa snažia zmeniť svet okolo nás.

Vašim darom prejavíte solidaritu a účasť s potrebami iných.

Váš hlas sa stáva mocnejší, keď sa pridá k ďalším.

Vašim darom vyjadríte svoj postoj k skutočným životným hodnotám a umožníte iným, aby tieto hodnoty pomáhali napĺňať.

Váš dar Vám poskytne pocit naplnenia a zmyslu, keď pochopíte, že aj Vaša pomoc je dôležitá.

AKO sa zapojiť?

 • Aktivity Platformy MVRO môžete podporovať pravidelne alebo jednorázovo, a to finančným alebo materiálnym darom určeným na chod kancelárie, rozvoj združenia a podporu jednotlivým aktivitám a projektom Platformy. Príspevky zasielajte na číslo účtu: 4001076718/3100, Ľudová banka, v poznámke prosím uveďte výraz „dar".
 • Staňte sa členom Klubu priateľov Platformy MVRO
 • Staňte sa našim dobrovoľníkom na výpomoc pri chode kancelárie.

ČO podporíte?

 • POSILNENIE verejnej pozície organizácií, ktoré sa zaoberajú zahraničnou rozvojovou a humanitárnou pomocou, doma aj v zahraničí.
 • VYTVÁRANIE permanentného spoločenského tlaku na politickú elitu na poskytovanie transparentných informácií o využívaní verejných prostriedkov na rozvojovú spoluprácu.
 • INFORMOVANOSŤ slovenskej verejnosti prostredníctvom elektronických i tlačových médií o problémoch rozvojových krajín a o ORGANIZÁCIÁCH, ktorých poslaním je tieto problémy riešiť.
 • VYDÁVANIE  informačných tlačovín a odborných publikácií, ktoré informujú o rozvojovej spolupráci a monitorujú súčasný stav.
 • ORGANIZOVANIE vzdelávacích seminárov a stretnutí expertov rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.
 • ZAPOJENIE širokej verejnosti, politikov a novinárov do diskusie o potrebe, kvantite a kvalite rozvojovej pomoci a spolupráce.
 • ŠIRENIE SPRÁV o projektoch a verejných zbierkach humanitárnej pomoci v prípade neočakávaných prírodných katastrof, konfliktov a kríz v zahraničí.
 • ZVYŠOVANIE individuálnej i celonárodnej solidarity voči rozvojovým krajinám a porozumenia globálnych a rozvojových súvislostí pri odstraňovaní chudoby a hladu vo svete.


Aktivity Platformy MVRO sú z väčšej časti realizované na Slovensku a adresované slovenskej verejnosti.

Platforma MVRO © 2012 Všetky práva vyhradené.

Hore Desktop verzia